Historiskt arbete om Samojedhunden.

historiska-kollage.jpg

Mina favoriter bland raserna i hundvärlden är Polarhundarna och inte minst Samojedhunden. Jag har sedan flertalet år tillbaka arbetat med att samla all form av information och bilder som har ett antingen historiskt värde för rasen och/eller är av allmänt intresse då det gäller rasfakta.

Detta är något jag arbetat med under flera år, jag har samlat litteratur från världens alla håll och kanter, det största arbete ligger i att sammanställa det på svenska då mycket av litteraturen är på engelska. Så med andra ord har jag en hel del kvar att göra när det gäller detta.  

Jag har bland annat arbetat med att försöka kartlägga Samojedhundens ursprung, historia samt utveckling fram till idag. Jag har också tittat på rasens särart, polara anpassning och överlevnadskarraktär, m.m.  Några av de frågor jag inledningsvis ställde mig var bland annat:

 • Varifrån kommer hundarna?
 • Vilka folkslag hade dem?
 • Vilken är urtypen och hur har exteriören förändrats på gott eller ont?
 • Vad användes de till uppe i Sibirien? Hade dessa hundar verkligen en sådan bredd att de användes till alla sorters uppgifter så som jakt, drag, vakt och vallning?
 • Använde alla stammar av Samojedfolket sina hundar till samma sak eller hade varje stam sin egen typ som brukades till specifika uppgifter?
 • Vilka var de första importerna och från vilken Samojedstam hämtades dessa?
 • Hur väl bevarad är dagens Samojedhund?
 • Vad är rasspecifikt och karaktäristiskt för samojeden?
 • Hur ser rasen ut idag?
 • Vilka åtgärder bör vidtagas för att på bästa sätt förvalta det arv vi fått från Samojedfolket?
 • Hur ser Samojedhundens framtid ut?

 

Personligen ser på rasen på följande vis:

Jag är en stolt Samojedägare. Jag har intresserat mig för Samojedhunden sedan barnsben. Tack vare min kära farbror George Nyström och hans fru Bitte kom jag i kontakt med denna underbara ras som sedan dess haft en särskild plats i mitt hjärta.

Samojedhunden är hundras med unika karaktärer och specifika egenskaper som format under tusentals år i Sibirien. Min syn på rasen bygger på vetenskapliga grunder baserat på hur biomekaniken påverkar hundens funktion och hållbarhet, inte på vad jag personligen tycker är vackert eller fult. Jag har ett öppet sinne och lyssnar gärna till de som delar med sig av sin beprövade erfarenhet och utvärderar sedan den kunskap jag fått till mig i förhållande till den kunskap jag redan sitter på. Jag anser att vi aldrig är fullärda och att hela livet är en lärande process. Jag vill arbeta med ett system byggt på förståelsen kring hur biomekaniken inverkar på hundens funktion, vetenskaplig grund, fakta, kunskap och erfarenhet skapt genom grundliga studier, källgranskning och beprövad erfarenhet.  Jag vill inte arbeta med åsiktsbaserade metoder som bygger på tycke och smak. Jag vill skapa unika förklaringsmetoder och lösningar som gynnar populationsstrukturens sundhet, hållbarhet, prestation och som gynnar kulturförvaltningen, den klassiska rastypen. Samojedhunden utgör en unik genetisk sammansättning. Jag vill arbeta med fakta som understöds av vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och djupgående historiska litteratur- och bildstudier. Det finns för många åsiktbaserade påståenden om rätt och fel som bara grundar sig i tycke och smak. Och det finns för många personer som göder på persondiskussioner och påhopp. Jag vill slippa tjafs och osämja som grundar sig på olika åsikter om vad som är tilltalande eller inte. 

För mig så handlar det inte om personligt tycke och smak i vad man tycker är vackert eller mindre vackert utan om vad jag personligen tror är rätt och riktigt mot rasen utifrån ett historiskt perspektiv och det bevarande uppdrag som rasklubben har. Det finns här några viktiga aspekter…….

 • Den skall följa rasstandarden.
 • Vara polart och överlevnads anpassad för arktiskt klimat (gäller både överlevnad OCH arbete, funktion),
 • Egenskaper väl bevarade för att fungera till de ursprungliga arbetsuppgifterna som bland annat draghund.
 • Personligen anser jag att den exteriört inte skall ha fjärmat sig nämnvärt från ursprunget.
 • Man bör i första hand INTE fråga sig vad som är vackert i en utställningsring, utan vad som är vacker på fjället i en snöstorm när det handlar om att lita på hunden för att ta sig hem.
 • Jag är emot övertypning och exteriöra överdrifter!!!!!
 • Förutom detta så skall den uteslutande genom sitt vänliga och gladlynta temperament fungera som en härlig familjehund.

 

 EFTERLYSNING:

Är det någon som sitter på: Historisk materiel, bilder, texter, skrifter och annan fakta som kan vara användbart i en historisk kartläggning om rasen skulle jag vara jätte glad att få ta del av detta då jag har svårt att hitta alla källor själv. Jag skulle också tycka det vore jätte roligt om likasinnade kontaktade mig för utbyte av tankar, funderingar och material.

Förutom den historiska dokumentationen är jag också intresserad av allt annat som rör Samojedhunden då en del av mitt arbete också rör Samojedhunden idag, dess olika bruksområden, utveckling, exteriör, anatomi, m.m. Jag tar tacksamt emot bilder och annan materiel. Självklart kommer jag att vara noga i mitt arbete med att ange hundars namn och vem fotografen är med mera. Jag kommer att källhänvisa så noga som möjligt.

Exempel på materiel jag eftersöker: bilder & fakta litteratur, både svensk och utländsk. Berättelser om hundar som gjort sig ett namn på något sätt och  inom olika grenar, så som exempelvis: drag, lydnad, agility, jakt, vallning, bruksgrenar, freestyle, weight-pulling, räddningshundar, andra samhällsnyttiga hundar, m.m. Jag är tacksam för alla bidrag jag kan få, både bilder, resultat och berättelser/historier om specifika Samojeder som gjort något speciellt av historisk betydelse för rasens framtid, något som är värt att komma ihåg och dokumentera.  

BILDER: är jag också intresserad av om det är någon som vill hjälpa och stötta med denna typ av materiel, här är jag intresserad av framför allt bilder på hundar som jobbar (olika aktiviteter), aktiva friluftshundar (hundar på fjällvandring, m.m.), Samojeder i sin naturliga miljö, bilder på snygga och rastypiska Samojeder, m.m.

 Jag tackar på förhand alla som vill/kan hjälpa mig med bilder och materiel. 

 //Camilla Nyström

 

ENKÄTUNDERSÖKNINGAR

Mycket av mitt arbete om Samojedhunden är ämnat att pressentera en så bred uppfattning om rasen som möjligt och inte bara min egen syn på rasen. För att nå detta mål behöver jag just DIN hjälp genom att du svarar på frågorna i min enkätundersökning. Länken till deSSA enkätER hittar du här nedan, klicka på den så kommer du till formuläret

SAMOJEDHUNDEN ALLMÄNT.

ATT KÖRA DRAG MED SAMOJED.

SAMOJEDER OCH LYDNADSTRÄNING.

DEN ÄNDAMÅLSENLIGA SAMOJEDEN.