OM MIG & MIN HUNDBAKGRUND:

Namn: Camilla Nyström.

Bor: Bålsta.

 

Camilla heter jag  men många kallar mig ofta Millan eller Milla. Jag är en glad och possitiv tjej som tycker om att träffa nya människor att prata och diskutera gemensamma ämnen och intresseområden med, bolla tankar och ideer och utbyta kunskaper. Genom att lyssna på andra människor vidareutvecklar man också sig jälv och sin egen kunskap. Det finns alltid något nytt att lära och några nya ideer att plocka upp. Mina intressen förutom hundar är: Fysisk träning, kampsport, djur och natur, friluftsliv, fotografering och så självfallet att umgås med nära och kära.

 

På denna sida bjuder jag på en pressentation om mig själv utifrån mitt hundintresse, vad gäller övrig yrkesmässighårdvara och personligmukvara sparar jag till kretsen vänner, nära och kära ;) 

 

Min Hundsyn!

I min hundsyn utgår jag från hundjuret, dess beteende, behov och instinkter, jag värnar om hundens välfärd i alla avseenden. Först måste vi se till vad för slags hund vi har och vad den i grunden är ämnad för. Tillhör rasen exempelvis en våra arbetande hundtyper som ursprungligen används som nyttohund på något sätt, och i sådana fall till vad? Olika raser har olika behov som måste tillfredsställasn och dessutom är varje individ unik i sina behov för att må både fysiskt och psykiskt bra och varje individ och rastypär unika i sitt sätt att lära. Likaså är vi hundägare unika på lika sätt varför det är viktigt att vi skaffar oss den hundtyp som passar vår personlighet och livsstil. Att skaffa en högenergihund och sedan bara vilja gå några kvartersrundor och njuta av hundens närvaro i hemmet blir sällan bra. En högenergihund som inte får den motion, berikning och aktivering den behöver för att vara nöjd kommer upplevas som jobbig och i vissa fall problematisk hos fel människa. 

Jag strävar efter att prägla min syn på hundar efter ett vetenskapligt synsätt och beprövad erfarenhet. Jag försöer också tillvara på den nya forskningen som dyker upp samtidigt som jag försöker filtrera bort nycker och trender som då och då dyker upp inom hundvärden utan kynologisk anknytning. Dessutom tror jag också på att ta tillvara på så mycket som möjligt av den mångåriga hunderfarenheten som finns.

Jag tror inte på att förmänskliga hunden. Även om hunden i många fall är våran bästa vän så tillhör den en annan art med andra beteenden och behov att tillfredsställa än människan. Det är däremot viktigt att framhålla det hund och människa har gemensamt då det är här mycket av relationen mellan hund och människa ligger. Och det är bara i en bra relation mellan hund och människa som dessa kan nå varandra.

Jag tycker att det är viktigt att alla hundar genom rätt berikning får möjlighet att utföra och få utlopp för sina medfödda beteenden och behov. Jag tror dessutom absolut inte på att förenkla eller fördumma hunden, vi är två olika arter som måste lära oss att förstå varandra i ett bra samspel för en god relation. Vägen till en god relation med sin hund fås genom god hundkunskap.

När det handlar om att välja hund och hundras tycker jag det är viktigt att sätta sig ner och verkligen fundera till över vad vill jag och min familj få ut av hund, och hur mycket tid är vi berädda att uppoffra för den hund vi väljer. Har vi tillexempel tid och eller intresse för att tillfredställa en arbetande hund eller är vi bara intresserad av en hund för sällskap, ja då bör man också söka sin hundkamrat bland kanske sällskaps och dvärghundar. Även om man attraheras av arbetshundarnas yttre är det inte rätt att skaffa en varken mot hunden eller ägaren/ägarna om intresset inte finns för att nyttja den till det den är ämnad för. Väljer man en jakthundsras skall man vara medveten om vad som krävs för att tillfredsställa dem. likaså om man väljer en brukshund eller en polarhund (samojed, siberianhusky, alaskanmalamute, grönlandshund). Jagthunden måste få jaga på ett eller annat sätt, brukshunden måste få arbeta med bruksarbete och polarhunden måste få rejält med motion, få dra och vistas ute i skog och mark mycket. Något man bör se upp med är att bara titta i en rasbok och välja hund efter utseende vilket kan vilseleda människor att skaffa en hundtyp de inte klarar av att tillfredsställa eller har intresse av att tillfredsställa.

När man väl bestämt sig för en ras är det viktigt att göra sin hemlexa ordentligt, läsa på om rasen, dess histori, ursprung, ursprungsanvändning. T.ex. så säger hundens ursprungsanvändning mycket om rasen och vilken form av aktivitet och berikning som krävs för att den skall må fysiskt och psykiskt bra. Våra rasers ursprung och historia präglar än idag våra raser kraftigt. Att tro att våra rasers ursprung skall vara bortavlat är då fel mot våra rasers särarter och bevarande inför framtiden.

Förmänskliga inte hunden!

 • Ge hunden utlopp för sina medfödda behov!
 • Hundkunskap, inte enbart avancerade dressyrmetoder!
 • Fördumma eller förenkla inte hunden!
 • Samma inlärningsmetoder passar inte alla typer av hundar!
 • Relationsanpassad träning! 
 • Välj inte hund endast efter utseende!
 • Gör din hemläxa och läs på!
 • Alla raser kräver olika former av aktiering och berikning, är du insatt i vad just din ras och hundindivid behöver?

 

Mitt Hundintresse :

Under hela mitt liv har jag, så länge jag kan minnas haft stort både djur och hund intresse. Jag har idag ett brinnande intresse för bruksfunktion och duglighet hos arbetande hundar. Jag håller mig med Samojedhundar som draghundar, vilka jag tränar regelbundet och brukar vid fjällturer vintertid samt som klövjehundar på fjällvandring vid barmarks tider.

Hund har för mig varit något som intresserat mig sedan jag var liten. Idag lever jag tillsammans med en flock samojedhundar som är mina vänner i vardagen samt mina brukshundar inom draghundssporten (träning, fjällturer och kanske någon tävling ibland), i dagsläget består flocken av 7 hundar i olika åldrar. I flocken finns hundar av båda könen. Jag intresserar mig för en ursprunglig typ avlad för bruksarbete och funktion. För mig är bruksdugligheten både i anatomi, mentala egenskaper något som intresserar mig. Hundars bruksduglihet är ett ämne jag brinner för att utveckla och förkovra mig i genom litteratur, diskussioner med kunniga människor med stor erfarenhet samt genom att själv bruka hundar i praktiskt bruk och på så sätt analysera och utvärdera dess prestationer.

Att leva tillsammans med en hundflock är i min mening något extra och lite speciellt när det gäller hundhållning. Här gäller det att hitta ett bra sätt att organisera sin verksamhet på både vad det gäller vardagliga livet hemma, promenader med drgvilliga och fysiskt starka hundar, likväl hur logistiken skall fungera när vi är ute och reser tillsammans. I vardagen är det viktigt att tillse att dynamiken och den sociala atmosfären är lugn och trevlig för att alla individer skall fungera bra tillsammans. Och varje hund behöver sitt för att vara nöjd, både motion, miljöträning, socialiseringsträning och träning i specifika grenar.

Intressant är bl.a. ämnen som träning och inlärning, uppfostran, beteenden, mentala egenskaper i förhållande till hundens allmänna mentalitet och i förhållande till dess funktionsområde, historik, anatomi, populationsgenetik, fysträning hund,  m.m. Ett ämne inom hund som alltid har fascinerat och intresserat mig är hur skapar vi hundar som gör nytta och fungerar i sitt arbete, inom detta ämne har jag försökt följa det arbete som sker inom olika områden vad gäller arbetande hundar. Så som exempelvis tjänstehundsutredningarna som varit under åren, avel och bevarande av jakt- och övriga bruksraser samt polarhundarnas bevarande och utvecklande av dess förmågor och prestationer.  Jag ägnar stor tid till att läsa, studera och förkovra mig i den senaste forskningen och försöker hålla mig uppdaterad.

Jag har praktisk erfarenhet av: Sällskaps- och brukshundar av olika slag (har egna hundar samt hjälpt andra med skötsel, träning och tävlat med andras hundar genom åren), tjänstehundar inom försvarsmakten (hundförare, utbildat tjänstehund samt tjänstgjort som instruktör vid utbildning av värnpliktiga hundförare, bevakningshund och vakthund/hangarhund), draghundar (Har arbetat med träning, valpinkörning, skötsel av stor kennel på 70 draghundar, tävlat m.m.). Mina utbildningar som instruktör och problemhundsutredare har jag inte gjort något av yrkesmässigt men jag har hjälpt och väglett vänner och bekanta. De flesta utbildningar inom hund jag genomfört har jag gått för att jag personligen är intresserad av att lära mig mer och få nya infallsvinklar i olika ämnen kring hund. Man kan alltid lära nya saker av kunnigt hundfolk så länge man lyssnar och analyserar olika människors vinklingar och tankar. Att plocka det man gillar från olika personer , analysera det och bygga sin egen sanning är ett sätt för mig att bygga upp min egen kunskap. Så länge man fortsätter att lära sig så kommer man inse att det man idag ser som en sanning kan komma att utvecklas eller förändras beroende av ny kunskap, nya synsätt och nya forskningsresultat.

2017 födes min första egna valpkull. De har varit både spännande och intressant att följa valparnas utveckling från födsel och framåt.

 

Nedan lite kortfattat om min dokumenterade hundbakgrund, både praktisk erfarenhet och utbildningar:

 • Kennelhjälp

Under en stordel av min uppväxt har jag jobbat och hjälpt till på en kennel där man födde upp Samojeder. Kenneln innehade ca 10 hundar. Mina arbetsuppgifter var träning, skötsel så som göra ordning hundarna för utställning, bada, klippa klor, ställa ut hundar, hjälpte också till samt deltog vid draghunds träningar och tävlingar. Under långa perioder upp till ett år, hade jag olika hundar boende hos mig som var i behov av social träning, miljöträning eller var i behov av extra träning med något problem, vissa individer tävlade jag också med inom lydnad, agility och drag, har hjäplt många olika människor med att ställa ut och visa deras hundar på utställning.

Förutom kennel Gebitt hjälpte jag också till på ett flertal andra kennlar som innehade slädhundar så som Siberianhusky och Samojed.

 •  Hunddagis. Hunddagis tusen tassar. 1993

Under två veckor praktiserade jag på ett hunddagis med ett stort antal hundar, detta gav mig stor inblick i, kunskap och förståelse för hunddagisets rutiner och verksamhet. Mina arbetsuppgifter var främst: vård, skötsel och rastning av hundar.

 • Kennelhjälp. Carribou Creek Sled Dog School. 1997 - 1998

Jag har jobbat på en slädhunds kennel i USA i 6 månader. Kennelns hundar bestod uteslutande av alaskan husky som användes för drag körning, både i tävlingssammanhang och turistnäring/slädhundsturer. Jag var ansvarig för skötsel, träning och uppfostran av kennelns 70 hundar varav ca 20 valpar. Guidning på slädhundsturer ingick också i arbetet samt att deltaga i olika slädhundstävlingar. Arbetsförhållandena var: fysiskt tungt arbete, sena kvällar/nätter, arbete 7 dagar i veckan. Min vistelse på kenneln har givit mig stora kunskaper av hund och vad det innebär att leva med hundar i stort antal. Lloyd och Mary som jag jobbade hos var hundmänniskor ut i fingerspetsarna. Lloyd hade till och med innan han träffade Mary levt mitt i skogen i en liten stuga utan telefon, el eller rinnande vatten med sällskap av sina då 50 hundar, han levde och bodde med hundarna. Jag fick lära mig mycket om hunddjuret och hundars beteende då Lloyd mer än gärna delade med sig av all sin egen kunskap och erfarenhet. Jag fick också lära mig det mesta runt dragträning, upplägg av träningspass, utrustning, mat och näringslära för hårt arbetande draghundar m.m. Arbetet gav mig också stor kunskap och erfarenhet av rutiner, skötsel och drivande av stor kennel. Här las grunden för min kunslkap om vilka egenskaper och atribut man söker hos en funktionell hund l'mpad som bruksdjur.

 • Vakt och bevakningshunds förare. 1999

Värnpliktighundförare. Utbildningen för att bli hundförare var 8 månader heltid på hundenheten, varvat med teori och praktik om vart annat. Vi arbetade med allt som rör tjänstehundar, dressyr, träning, skötsel, m.m. I utbildningen ingick både praktiskt handhavande och dressyrlära för både vakthund (hangarhund) och traditionell bevakningshund (dressyr, dressyrlära, patrullering vind, ljud, spårning, liten del skyddsträning, hundens beteende, hundsjukvård, hundvård allmänt, hunden och lagen, vi utbildades också på olika mental- och tjänstehunds tester för lämplighet och godkännande av tjänstehund, m.m.). Jag var ansvarig för 5 st vakthundar (deras dagliga skötsel, samt att bibehålla dressyren), samt två bevakningshundar, en tik färdigutbildad och godkänd tjänstehund samt ett ämne, en hanne som jag var ansvarig för en stor del av dressyren på för att godkännas som tjänste hund (stamhund). Utöver utbildninen till hundförare ingickäven skarp tjänstgöring som hundförare i bevakningen av Marinbas Ost där vi både jobbade mad patrullhundar (spår, vind- och ljudmarkeringar) samt vakthundar.

 • Frivillig anställd instruktör försvarsmakten på Marin Bas Ost. 1999 - 2000

Planerade och genomförde utbildning av soldater både inom grundläggande soldatutbildning men främst arbetade jag med värnpliktiga hundförare som jag utbildade till godkända och examinerade hundförare. Varje hundförare erhöll ett hundförarbevis när dom genomgått utbildningen och blivit godkända på olika teoretiska och praktiska prov. Jag Tjänstgjorde under begränsade perioder som tjänsteförrättande chef hundenheten då jag ansvarade för hundgården, hundarna (ca 12 bevakningshundar + ca 10 vakthundar/hangarhundar), soldaterna (ca 12 st hundförare), planering av utbildning, genomförande av utbildning, tillsåg att rutinverksamheten fungerade och att alla hundar mådde bra, m.m.

 • Säkerhetsförbandsskolan. 2003 - 2004

Militärhögskolan år 2. Utbildades under detta år till säkerhetsförbands officer. I dessa förband är hunden vår viktigaste sensor varför stor vikt och tid las på utbildning inom hundtjänsten och hundkunskap i allmänhet. Hundutbildningen omfattade både teori och praktik och innehöll bland annat: hundvård och skötsel, hundens beteende, fostran, dressyr, dressyrlära, ledarskap, spårning, bevakning vind och ljud, hunden i fält (vård, omhändertagande, byggande och upprättande av olika hundbivacker av olika slag, bo och leva med hunden i skogen, ensamdygn med hunden i skogen för att lära känna hunden och skapa en relation, m.m.). Med min bakgrund som hundförare och stora intresse fick jag också befattningen hundförare på vår slutövning, vilket omfattade två veckors fältövning och praktiskt säkerhetsförbandsarbete med hund.

 • Hund 3. (Hundutbildningsgruppen) 2005

Fördjupad hundägarutbildning/Hundassistentutbildning. Omfattning: Vilda hunddjur, familjestruktur, Domesticering, sinnen, språk, rädsla, Hormoner, Antrozoologi, farträdsla, Huvudroll, Lek, Y-et, Internationella normer, Vardagslydnad, Nödkommandon, Biologiska behov, Välfärd, Berikning, Stress, Stresshanteringsträning, KASAM.

 • Hundinstruktörsutbildning. Hundutbildningsgruppen. 2006

Diplomerad Hundinstruktörsutbildning. Omfattning: Olika dressyrmetoder, fördjupade kunskaper om hundens beteende, raskunskap, klickerträning, pedagogik, kurs sammansättning, övningsbank, m.m. Kursen innehåller fördjupade kunskaper inom alla ämnen som rör hundinstruktören.

 • Problemhundsutredare. HUNDutbildningsgruppen. 2007- 2008

Diplomerad Problemhundsinstruktör / Hundpsykolog. Denna utbildning omfattar olika utredningsmetoder, olika beteendeproblemområden, åtgärder, m.m.

Ledamot, Vice Ordförande och nu sedan 2015 har jag tjänstgjort några år som ordförande. Detta arbete har givit mig stor erfarenhet av att leda en grupp förtroendevalda individer och samarbeta med olika människor, både hundägare/medlemmar och även de organisationer som ligger ovanför oss eller sidledes. För vår del berörs vi både av SKK som paraplyorganisation samt har vi medlemskap i Svenska draghundssportsförbundet och WSA (World Sleddog Association). Jag har lärt mig mycket om de demokratiska processerna i en förening, föreningsteknik och hantering av olika situationer som kan uppkomma både i sakfrågor eller mellan personer.

Inom ramen för detta uppdrag har jag också arbetat i och lett olika projektgrupper så som:

 • Arbetsgrupp för att planera och genomföra en avelskonferens inom SPHK regi.
 • Organisationsöversyn inom SPHK.
 • Utvärdering och revidering av regelverken för våra polarhundars bruksmeriteringar.
 • Utvärdering och revidering av RAS (Rasspecifik avelsstrategi) för Samojedhund.

Arbetet med att bevara och utveckla en arbetande bruksras är något utöver det vanliga inom hundvärlden, här handlar det inte om att bara bevara ett vackert utseende utan framförallt att utvärdera och testa våra hundars bruksmässiga kapacitet och förmågor både vad det gäller anatomi, hälsa och egenskaper, likväl som vikten av att bevara den genetiska variationen.

 • Framtiden

Jag har stor vilja och ambition att i framtiden kunna jobba med hundar på ett professionellt sätt