Tjänster!

De utbildningar jag har bakom mig hittar du under sidan "Om mig". Jag går gärna olika utbildningar och kurser för att kompetensutveckla mig själv och min egen kunskap. Jag har dock inte byggt något yrkesmässigt av det utan mest förkovrat mig genom kurser/utbildningar och mängder med litteratur för att jag tycker det är skoj och intressant.

 

HUNDINSTRUKTÖR

Jobbar i dagsläget inte yrkesmässigt med detta men hjälper gärna mina valpköpare och vänner. 

 

PROBLEMHUNDSUTREDARE/HUNDPSYKOLOG

Jobbar i dagsläget inte yrkesmässigt med detta men hjälper gärna mina valpköpare och vänner.  

  

FÖRELÄSNINGAR

"SAMOJEDHUNDENS UTVECKLING FRÅN BEGYNNELSEN FRAM TILL IDAG"

Under Samojedernas vintersamling i Furudal 2010 höll jag ett föredrag på begäran av rasklubben, grundat på mina mångåriga studier om rasen med fokus på Samojedhundens utveckling från begynnelsen fram till idag. Jag fick mycket positiv feedback och många undrade om jag inte kunde skriva en artikel baserad på detta föredrag, vilket jag gjort och finns beställa för den intresserade. Föreläsningen syftade till att pressentera lite historisk fakta och ge en bild av den exteriör man genom rasstandardens upprättande en gång försökte beskriva, ge en bild av rasens utveckling genom åren, väcka nya tankar och funderingar som kan leda till ett vidare perspektiv och nya sätt att se på rasen.  Jag har utgått ifrån att pressentera rasen som ett kulturarv efter de fakta jag stött på och de slutsatser jag kunnat dra utifrån mina studier.  Föredragets längd: 2 timmar. Denna föreläsning om Samojedhunden har jag sedan under åren blivit ombedd att håll vid fler tillfällen, bla. vid rasspecialen i visseltofta samt vid vissa kennlars kennelträffar. 

 

ARTIKLAR!

Vissa av mina artiklar som publicerats i POLARHUNDEN finns att läsa gratis här nedan. Den längre artikeln/kompendiet baserat på mitt föredrag finns till försäljning för den intresserade.

 "MYTER, MISSFÖRSTÅN OCH FELAKTIGHETER KRING SAMOJEDHUNDENS URSPRUNG."

Denna artikel är en del ur det föredrag jag höll i Furudal 2010. Finns att läsa gratis under sidan artiklar.

"SAMOJEDHUNDENS UTVECKLING FRÅN BEGYNNELSEN FRAM TILL IDAG."

Denna folder är ett fullständigt sammandrag av hela den föreläsningen jag höll under Samojedernas vintersamling i Furudal 2010. 33 sidor innehållande en mängd oilka bilder, illustrationer, m.m. Pris: 200:-.